Hình ảnh đầu tiên về bão số 3: Móng Cái mưa lớn, đường ngập, cây đổ ngổn ngang….

— Yume.vn —

Hình ảnh đầu tiên về bão số 3: Móng Cái mưa lớn, đường ngập, cây đổ ngổn ngang.

#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl

#Yume