Hình ảnh nhói tim: Đông đảo người dân đứng 2 bên đường đón hài cốt 7 anh hùng liệt sĩ sau hàng chục … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Hình ảnh nhói tim: Đông đảo người dân đứng 2 bên đường đón hài cốt 7 anh hùng liệt sĩ sau hàng chục năm hi sinh trong khi tiến hành nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào trong cuộc chiến tranh chống Mỹ về với đất mẹ Hà Tĩnh hôm 9/5/2019.Yume.vn Xin cám ơn mọi người đã xem!

Yume