Hoạt động của Tập đoàn Alibaba giống như một công ty đa cấp, mặt hàng ở đây chính là BĐS đa…

— Yume.vn —

Hoạt động của Tập đoàn Alibaba giống như một công ty đa cấp, mặt hàng ở đây chính là BĐS đã được bán đi, bán lại với nhiều cấp độ khác nhau.
https://bit.ly/2XtUQ55


Yume