Đăng nhập

Hoa thụy quỳ

Những bức ảnh này tôi được một người bạn đi nước ngoài về cho. Cô ấy đặt tên cho album là Memory of Denmark. Nhìn xa rất giống hoa đay nhưng lá thì lại không phải. Lúc đầu tôi cũng bị nhầm khi nhìn kỹ lại mới thấy nó có nhiều điểm khác nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.