Đăng nhập

hoa vàng nơi ấy

vậy là một ngày nữa lại trôi :


 hôm nay thấy vui cùng cực không biết sao mình vui nữa , nhưng chắc chắn có gì đây ?


 mình vui như vậy là hơi bất ngờ lắm đó


Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận