trang Blog

Ngoc TramTham gia: 20/05/2009
 • Video thật cảm động xem là khóc!!!!!!!
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Video thật cảm động xem là khóc!!!!!!!

  Video thật cảm động xem là khóc!!!!!!!