trang Blog

hoangthiencungTham gia: 16/03/2009
 • Lại Một Mùa Xuân Buồn Xa Xứ
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Lại Một Mùa Xuân Buồn Xa Xứ

  Lại Một Mùa Xuân Buồn Xa Xứ