trang Blog

HoangTuanTham gia: 18/08/2011
 • Về nỗi cô đơn của người nghệ sĩ
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Về nỗi cô đơn của người nghệ sĩ

  Về nỗi cô đơn của người nghệ sĩ

  Đó là nỗi cô đơn của Tố Như tiên sinh

  Thời ông sống và viết Truyện Kiều tuyệt tác

  Ai người hiểu ông, ba trăm năm nữa chẳng?

  Đọc câu thơ mà lòng đau như cắt.


  Đó là nỗi cô đơn của Nguyễn Khuyến, Tú Xương

  Đời loạn đi về như hạc độc*

  Đêm nảo, đêm nao tớ cũng buồn**
  Đất nước bị xéo giày và nhà thơ bất lực.


  Đó là nỗi cô đơn làm nên những thiên tài

  Nỗi cô đơn của một người và của ngàn người khác

  Hạnh phúc, tình yêu, tư do, sự nghiệp

  Rất riêng mà rất chung.


  Nhà thơ viết cho mình và cho nhân dân

  Số phận con người, ngàn đời câu hỏi

  Bao thế lực bạo tàn chống một người con gái

  Bậc tài năng ẩn sau lũy tre xanh.


  Thời đại khác xưa rồi, đời đang có mùa xuân

  Nỗi cô đơn đã có người chia sẻ

  Không phải nỗi cô đơn kiêu căng, ích kỷ

  Mà nỗi cô đơn giục giã những tấm lòng.

  Giang Nam

  *Trích bài Cảm hứng của Nguyễn Khuyến

  **Trích bài Đêm buồn  của Tú Xương

  Về nỗi cô đơn của người nghệ sĩ