trang Blog

hoangvietlamTham gia: 04/07/2010
 • Đôi dòng gửi đến anh "Bộ đội cụ Hồ"
  Thể Thao
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đôi dòng gửi đến anh "Bộ đội cụ Hồ"

  Từ hình tượng anh “Bộ đội Cụ Hồ”…

  “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Gọi tên anh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân dân ta đã khái quát hình tượng cao đẹp về một mẫu người, với cuộc đời “tận trung với nước, tận hiếu với dân” suốt những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh; một tình thương yêu gắn bó máu thịt với nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù, nhân hậu và khiêm tốn với đồng bào, đồng đội, đồng chí; một lối sống giản dị, chân thật. Đó là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, những chiến binh vừa đánh giặc giỏi, vừa công tác và sản xuất tốt, “tiến công, phòng ngự không sơ hở”, “thắng không kiêu, bại không nản” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dìu dắt, giáo dục, rèn luyện theo mô hình người chiến sĩ cách mạng mà Người là hiện thân rực rỡ nhất.

  “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ quân đội nhân dân - là những người có lý tưởng cao đẹp, những người nghĩa nặng tình sâu, luôn chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn… thấm nhuần tinh thần yêu nước, thương dân, tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả, tinh thần dân chủ và sự quên mình, lòng tôn trọng và niềm tin vào con người, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhân loại… Có thể nói, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” tiêu biểu cho nền văn hóa quân đội kiểu mới của dân tộc - Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng khẳng định: “Thành quả vĩ đại nhất của quá trình cách mạng… là nhân dân ta đã giành được độc lập hoàn toàn và thống nhất toàn vẹn Tổ quốc, cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội và có một quân đội nhân dân vô địch… Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, chưa bao giờ nhân dân ta có một quân đội mạnh như ngày nay. Đây là một nhân tố cơ bản để đảm bảo Tổ quốc ta đời đời bền vững, nhân dân ta vĩnh viễn sống trong độc lập - tự do”.

  Đến những suy ngẫm…

  Bước ra từ trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, và cũng là chủ thể viết nên những trang sử ấy, lực lượng Quân đội nhân dân đã khắc ghi tên mình trong bảng vàng chiến công của dân tộc ngay từ những năm tháng đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, nhân dân còn khổ cực, lầm than dưới ách đô hộ của bè lũ cướp nước và bán nước. Chính các anh đã trở thành hiện thực đẹp nhất, sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

  Hôm nay, trang sử mới của dân tộc đã được mở ra, trang của sự đổi mới, phát triển và hội nhập khá vững chãi với thế giới trong quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa cao độ, hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ” vẫn vẹn nguyên với vai trò tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng mới cùng toàn Đảng, toàn dân. Các chiến sĩ trẻ hôm nay khoác trên mình màu xanh áo lính cũng đang hứng khởi bước vào các mặt trận với lòng nhiệt huyết và sức bật mới cùng thời đại.

  Còn chúng tôi, lớp thanh niên được tôi luyện và trưởng thành dưới bầu trời XHCN bình yên và tươi đẹp của tổ quốc thầm biết ơn các anh đã soi rọi tấm gương cống hiến đầy nhuệ khí của tuổi thanh xuân trên mỗi chặng đường, mỗi cuộc hành trình dù lắm thác ghềnh chông gai. Hướng về các anh là trở về với các giá trị trường cữu, chiêm nghiệm chân dung những người con ưu tú của dân tộc đã góp phần vô cùng to lớn vẽ nên một Việt Nam thời hoa lửa bừng cháy trong lòng nhân loại. Chúng tôi đã thấy rõ mình hơn và tự ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ là dấn thân, là cống hiến cho sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc hôm nay và mai sau.

  Chúng tôi vẫn mãi gọi tên các anh: anh “Bộ đội cụ Hồ”!

  Đôi dòng gửi đến anh "Bộ đội cụ Hồ"