Đăng nhập

Hoạt hình: Gấu trắng Bernard câu cá

Gấu Trắng Bernard là 1 chú gấu hậu đậu thuộc loại phim hoạt hình Hàn Quốc. Xin được giới thiệu lần đầu bộ phim này có chủ đề (mỗi lần giới thiệu sẽ là 4 phim).

Gấu trắng Bernard là 1 chú gấu hậu đậu thuộc loại phim hoạt hình Hàn Quốc. Xin giới thiệu với mọi người tập đầu của phim hoạt hình Gấu Trắng Bernard câu cá (gồm 4 phim trong 15 phút):

1. Gấu Trắng Bernard câu cá

2. Gấu Trắng Bernard đi phát báo

3. Gấu Trắng Bernard trộm mộ cổ

4. Gấu Trắng Bernard đi xem Olympic

Video content...

Hoạt hình: Gấu trắng Bernard câu cá

Hoạt hình: Gấu trắng Bernard câu cá

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận