Đăng nhập

Học liên thông trung cấp,cao đẳng lên đại học chính quy, bằng nghề, trái ngành năm 2013 Kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập tự do hạnh phúc


THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013


(Đào tạo hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, Cao đẳng chính quy và Cao đẳng nghề lên Cao đẳng, Đại học – Hệ chính quy)
I. Các ngành đào tạo:
Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Công nghệ thông tin, Thương mại, Quản trị Kinh doanh.
II. Đối tượng dự thi:
Những người đã có bằng tốt nghiệp TCCN, TC nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp có nhu cầu học lên trình độ cao hơn.
III. Điều kiện dự thi:
1. Liên thông từ TC lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học:
- Tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề
- Trung cấp chính quy, Cao đẳng chính quy
2. Liên thông từ TC lên Đại học:
Môn Thi:
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC: 3 môn
TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC: 2 môn

Trung cấp lên đại học:
Kế toán: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Thực hành Nghiệp vụ Kế toán; 3) Kế toán doanh nghiệp 
Tài chính ngân hàng: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Tài chính doanh nghiệp; 3) Thực hành nghiệp vụ Ngân hàng
Quản trị kinh doanh: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Khoa học quản lý; 3) Tổ chức bộ máy quản lý
Thương mại: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Ngoại thương; 3) Marketing
Công nghệ thông tin: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Ngôn ngữ lập trình Pascal; 3) Quản trị CSDL.
Cao đẳng lên đại học:
Kế toán: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Kế toán doanh nghiệp
Tài chính ngân hang: . 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Tài chính doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Khoa học quản lý
Thương Mại: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Marketing
Công nghệ thông tin: 1) Kinh tế Mác-Lênin; 2) Lập trình C
IV. Hồ sơ đăng ký dự thi
Do trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ phát hành. Khi nộp hồ sơ thí sinh phải thực hiện đúng hướng dẫn tại túi hồ sơ gồm có:
1. Phiếu tuyển sinh: Thí sinh phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh có bán tại văn phòng
2. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Nộp bản photocopy (không nộp bản chính).
3. Ảnh: 3 ảnh 4 x 6 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi phía sau mỗi ảnh)


V. Thời gian bán hồ sơ và tổ chức tuyển sinh tại:
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH
Phòng 311 Tầng 3- Nhà B- Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội- số 131 Thái Thịnh
Liên hệ: 0974 167 076( C DUNG) – Phụ trách tuyển sinh 
Email: daodung.dhtm89@gmail.com

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận