trang Blog

VYVUVTTham gia: 29/05/2012
 • NHẠC PHỔ THƠ " MẤY NHỊP CẦU TRE" CỦA BÙI NGUYỄN CA MINH
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NHẠC PHỔ THƠ " MẤY NHỊP CẦU TRE" CỦA BÙI NGUYỄN CA MINH

  Bài thơ đăng trên báo Áo trắng đã rất lâu, và bài nhạc phổ thơ bây giờ nhện đã vương tơ...