Đăng nhập

Hối tiếc

Lúc em ra đi trời mưa rất nhẹ 
Êm đềm rơi tiễn bước kẻ tha hương 
U uất buồn tôi tiễn kẻ lên đường 
Yên lòng nhé, nơi này tôi vẫn đợi 
Em khuất xa, trong bóng chiều chấp chới 
Ngõ vắng về
anh rơi nỗi tương tư 
Và đêm đêm lần giở những tờ thư 
Ă

n năn nỗi chúng mình sao vội quá
Như chim non lìa tổ chẳng bay xa

Giờ gãy cánh khóc thương trời cao rộng

Tặng Lê uyển Văn, người đã làm tôi nhầm tưởng là tôi làm thơ hay lắm
Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận