Đăng nhập

HOI TRANG (KIM THANH)

Đêm thu thơ gửi tới chi Hằng

Lưu luyến tình ái chốn cung trăng

Mòn mỏi gốc đa thân chú cuội

Cung Hàn sao lỡ để giá băng.

Thân quế còn cay khi bóc vỏ

Con Tằm thay xác vẫn vương tơ

Cỏ cây cũng hữu tình đâu đó

Sao mà trăng nỡ để mây giăng.