trang Blog

hoi_cuu_tnxp_vietnamTham gia: 21/06/2009
 • Sự ra đời của Thanh niên Xung phong Việt Nam
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sự ra đời của Thanh niên Xung phong Việt Nam

  Với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ kính yêu đã thấy rõ sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ phục vụ cách mạng nếu được tổ chức, giáo dục, rèn luyện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và, với tầm nhìn xa trong rộng, Bác hồ đã sáng tạo ra một phương pháp đào tạo cán bộ độc đáo nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa trong tương lai, ngay từ khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược đang diễn ra khốc liệt. Và đội ngũ cán bộ tương lai đó cũng chính là ở một lực lượng rất đông đảo nam nữ thanh niên nông dân, công nhân, học sinh đã theo tiếng gọi của Tổ quốc xung phong ra tiền tuyến phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.

  Chính vì vậy, nên giữa năm 1950, Bác Hồ đã bàn bạc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trương sáng lập lực lượng Thanh niên Xung phong. Và ngày 15 – 7 – 1950 theo chỉ thị của Bác, các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Lam, Hoàng Quốc Việt đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập Đơn vị Thanh niên Xung phong đầu tiên với mục đích như Bác Hồ đã chỉ rõ: - Nhằm phát huy sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng và làm “Trường học lớn” đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước phục vụ công cuộc kiến quốc, xây dựng CNXH tương lai.

  Sự ra đời của Thanh niên Xung phong Việt Nam