trang Blog

 • Hội Thánh Đức Chúa Trời
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hội Thánh Đức Chúa Trời

  Những thành viên trong Hội Thánh trước giờ đi Đá đen ngoài Bình Ngọc Thành Phố Móng Cái để làm phép Báp tem ngày 17/8/2011. Chúa ban phước trên công việc.

  Hội Thánh Đức Chúa Trời