Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan là "các con hổ châu Á" đang gặp phải rắc rối …

— Yume.vn —

Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan là "các con hổ châu Á" đang gặp phải rắc rối khi kinh tế toàn cầu đang có xu hướng suy thoái. Và Goldman Sachs mới đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của 4 con hổ châu Á này.

Goldman Sachs nói rằng, các nền kinh tế châu Á này tiếp xúc nhiều nhất với kinh tế toàn cầu, và Do vậy, cũng chịu tổn thương nhiều nhất khi kinh tế và thương mại toàn cầu chịu nhiều biến động từ Mỹ sang châu Âu.

Đối với Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, Goldman Sachs đều cắt giảm dự báo tăng trưởng Quý III hoặc tăng trưởng cả năm 2019. trong đó, ví dụ như Hồng Kông bị cắt giảm tăng trưởng GDP quý III, thay vì tăng 2.1% sẽ là giảm 0.5%, và cả năm sẽ chỉ tăng trưởng 0.2%.


#Yume