trang Blog

hongsamTham gia: 29/05/2009
 • Rắn 7 đầu - Nguồn Sư Cô Huệ Thành
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Rắn 7 đầu - Nguồn Sư Cô Huệ Thành


  Rắn 7 đầu trong thời Đức Phật -
  * Nay xuất hiện tại India.
   
   
   
   
   
  Rắn 7 đầu - Nguồn Sư Cô Huệ Thành