trang Blog

calinhangiangTham gia: 25/02/2010
 • Bài thu hoạch đi thực tế môn GDQP
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài thu hoạch đi thực tế môn GDQP

  I.ĐẶT VẤN ĐỀ

              Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những chiến công chói lọi nhất, một biểu trưng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

  Trong lịch sử chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam đã đối diện với những thách thức ghê gớm: một nghìn năm Bắc thuộc; một nghìn năm bảo vệ độc lập chống lại các triều đại phong kiến phương Bắc, đặc biệt là ba lần chống quân Nguyên – Mông – đội quân xâm lược hùng mạnh nhất thế giới trong thế kỷ XIII; gần một trăm năm chống ách thống trị thực dân và chiến tranh xâm lược của Thực dânPháp và hai mươi mốt năm chiến tranh chống xâm lược của đế quốc Mỹ.

  II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

            Kế thừa những thành quả của cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, dân tộc ta bước vào một cuộc kháng chiến chống Mỹ, trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. Đội ngũ lãnh đạo Đảng và quân đội ta đã dày dạn kinh nghiệm chỉ đạo kháng chiến và chiến tranh cách mạng. Quân và dân ta trong cả nước đã trải qua thử thách và trưởng thành nhiều mặt sau 9 năm chống Mỹ trường kỳ.

  Qua học tập và chuyến tham quan các khu di tích lịch sử chúng ta càng thấy rõ hơn truyềnthống yêu nước nồng nàn, tinh thần tự lập tự cường, anh dũng bất khuất, quyết chiến quyết thắng. Trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chính vì thế mà tôi chọn đề tài này để nghiên cứu và làm sáng tỏ thực tiễn chiến tranh giữ nước của dân tộc.

  III. NỘI DUNG

            1. Bài học thực tiễn

  Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta và nhân dân ta vẫn đang nỗ lực đưa vào cuộc sống những tư tưởng đi trước thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước. Ngay sau ngày độc lập và cũng là ngay trước khi dân tộc ta sắp phải bước vào cuộc trường chinh 30 năm đầy hy sinh gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối phát triển mối quan hệ hòa bình hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, đồng thời thực hiện hòa những bước đi đầu tiên để thiết lập một nhà nước pháp quyền do dân và vì dân, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, hòa hợp, văn minh và hạnhphúc cho nhân dân.     

            Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố khó lường. Đối với nước ta, sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những thành tựu quan trọng: chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; nội lực, tiềm năng của đất nước lớn và còn có thể phát huy mạnh hơn; uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đó là những thuận lợi rất cơ bản, tạo cơ sở vững chắc để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, nước ta cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ cuối năm 2007 đem lại; đồng thời, cũng phải thường xuyên đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN.

            2. Nhiệm vụ bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

  - Qua chuyến đi thực tế đến thăm các di tích lịch sử hào hùng của dân tộc, biết được những tấm gương rạng ngời của Cha-Anh, những chiến công hiển hách, cùng với lòng yêu nước của dân tộc. Chúng ta là con cháu thế hệ trẻ được hưởng những thành quả ấy, để phát huy và giữ gìn truyền thống ấy chúng ta cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

  - Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng và cùng có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  - Trung thành với Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mỗi công dân Việt Nam.

  - Tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, bảo vệ và thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  - Trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền văn hóa và bảo vệ nhân dân.

  - Tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  - Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  - Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Thường xuyên tham gia vận động bà con nhân dân cùng gia đình thực hiện tốt chủ tương, chính sách của Đảng, xây dựng ấp văn hóa, mang lại sự bình yên xóm ấp giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

  IV. KẾT LUẬN

            Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; trong đó, phải xây dựng quân đội nhân dâncách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  Đạo đức Hồ Chí Minh cùng với tư tưởng và sự nghiệp của Người mãi mãi là di sản tinh thần vô giá đối với các thế hệ người Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mãi mãi có mặt trong hành trang của chúng ta trên con đường đi tới thắng lợi của đổi mới và CNXH.

  Bài thu hoạch đi thực tế môn GDQP