trang Blog

calinhangiangTham gia: 25/02/2010
 • BÀI THU HOẠCH (HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH, HUYỆN, XÃ)
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BÀI THU HOẠCH (HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH, HUYỆN, XÃ)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
  ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
   
   


   

  BÀI THU HOẠCH
  HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH, HUYỆN, XÃ
       
            - Họ và Tên :
           - Chức Vụ :
           - Đơn Vị :
   
            Câu hỏi: Được tiếp thu Nghị quyết Đại hội tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nội dung nào đồng chí phải quan tâm nhiều nhất? Đồng chí có thể đề xuất những giải pháp gì để lĩnh vực công tác hiện nay của đồng chí đạt hiệu quả cao, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết nêu trên.
   
  Bài làm
            Qua hai ngày học tập và tiếp thu nghị quyết Đại hội tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2010-2015 bản thân tôi đã nhận thức và tâm đắc được nhiều vấn đề trong đó tâm đắc nhất là những vấn đề sau đây:
   
  1) Những chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp để phát triển ngành GD Chợ Mới trong 5 năm tới ( 2011 – 2015)
  a) chỉ tiêu :
                     - Đến năm 2015 tỷ lệ HS đi học trong độ tuổi đi học bậc tiểu học đạt 99, 9% THCS đạt 98,5%, THPT đạt 80%
                     - 100% xã phường đều có trường mẫu giáo, phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi, kiên cố hóa trường học trên 95%.
            b) Các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển toàn diện và mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo:
                     - Duy trì và phát huy kết quả phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Giáo dục THCS. Thực hiện phổ cập Giáo dục THPT ở thành phố và các thị trấn. Nâng cao chất lượng dạy và học; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đề cao trách nhiệm của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẻ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ.
                     - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, đủ điều kiện dạy 02 buổi / ngày ở bậc tiểu học và phân luồng học sinh sau THCS.
                     - Về Giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: tiếp tục phát triển quy mô đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động. thực hiện tốt chế độ cử tuyển đại học, đồng thời nghiên cứu xây dựng chế độ đải ngộ con em các dân tộc thiểu số khi thi đỗ đại học.
                     - Thực hiện có hiệu quả công tác Xã hội hóa Giáo dục. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, Khuyến tài; xây dựng xã hội học tập ngày một sâu rộng hơn.
                     - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong trường học.
  2) Những chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp để phát triển ngành GD Chợ Mới trong 5 năm tới ( 2011 – 2015)
  a) chỉ tiêu : Tỷ lệ HS đi học trong độ tuổi: Nhà trẻ, mẫu giáo đạt 80%, tiểu học đạt 99%, THCS đạt 95%, THPT đạt 93% giữ vững huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, PC THCS, tiến hành phổ cập trung học phổ thông.  
  b) Các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển toàn diện và mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo Huyện nhà :
           + Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tập trung quy hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức lối sống đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh; thực hiện tốt việc luân chuyển, bổ nhiệm , bổ nhiệm lại…cán bộ quản lý trường học gắn với giải quyết chính sách theo Nghị định 132 của chính phủ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong trường học; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo ; thực hiện tốt quy chế dân chủ thường xuyên thanh tra theo chuyên ngành nhằm phát hiện, khắc phục những yếu kém trong Giáo dục, đồng thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến.
            + Để thực hiện tốt những vấn đề trên về phía bản thân cần làm các việc sau:
                              - Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước thực hiện tốt pháp lệnh công chức và đạo đức nhà giáo, nội quy và quy chế làm việc cơ quan.
                               - Trong công tác hàng ngày luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng trong nhà trường, nghiêm túc thực hiện phê và tự phê, tham gia thực hiện tốt các phong trào gia đình văn hóa, nhà giáo văn hóa, gia đình hiếu học…
                     - Thường xuyên học hỏi trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác
                                                                               Nhơn Mỹ, ngày 10 tháng 4 năm 2011
                                                                                                  Người viết
                                   
   
   
   
   
   
                                                                                                Lê Hồng Thái     
  BÀI THU HOẠCH (HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH, HUYỆN, XÃ)