trang Blog

calinhangiangTham gia: 25/02/2010
 • BẢN ĐĂNG KÍ TU DƯỠNG ĐAO ĐỨC NĂM 2012
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  BẢN ĐĂNG KÍ TU DƯỠNG ĐAO ĐỨC NĂM 2012

  BẢN ĐĂNG KÍ TU DƯỠNG ĐAO ĐỨC NĂM 2012
  “Về việc Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  I. Sơ lược lí lịch.
  - Họ tên: PHẠM QUANG TRUNG
  - Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
  II. Nội dung bản đăng ký tu dưỡng đạo đức:
  -Thường xuyên trau dồi, học tập lý luận chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng và vận dụng đúng đắn đường lối chủ trương đó vào thực tiển nhiệm vụ công tác được giao.

  - Luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn; lấy phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ để xây dựng đoàn kết thống nhất, gắn bó trong nội bộ và tự soi rọi lại bản thân để có sự điều chỉnh phù hợp. Không định kiến, hẹp hòi, bè phái gây mất đoàn kết.

  - Trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, luôn có những cải tiến phù hợp với thực tế của cơ quan, đem lại hiệu quả thiết thực.

  - Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc được giao.

  - Thường xuyên tự nghiên cứu những văn bản quy định thuộc lĩnh vực tổ chức, chế độ chính sách để áp dụng vào việc giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc “đảm bảo đúng luật, đúng thời gian, đúng quy trình”

  III. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên:
  - Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi cho cá nhân, không bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.

  - Sống vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

  - Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao.

  - Luôn đi sâu sát cơ sở, nắm sát tình hình thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu đề xuất phù hợp, đúng đắn, kịp thời.

  - Lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

  - Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
  Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân rất mong nhận được ý kiến góp ý chân tình và thường xuyên của đồng nghiệp, đồng chí, tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
  Với ý thức trách nhiệm của Tôi, Tôi xin hứa trước tập thể cơ quan và đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng kí ở trên.   

  Người đăng kí  Ý kiến của tập thể (tổ, khối, phòng)

   

  BẢN ĐĂNG KÍ TU DƯỠNG ĐAO ĐỨC NĂM 2012