trang Blog

calinhangiangTham gia: 25/02/2010
 • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Emis
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Emis

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


  I. Yêu cầu hệ thống

  -        Hệ điều hành : Window 2000/XP/2003/Vista

  -        Phần mềm hệ thống đi kèm : .NET Framework 2.0, Window Installer 3.1

  -        Phần cứng : HDD 10GB, RAM 512MB hoặc cao hơn, CPU 1.5Ghz hoặc cao hơn

  II. Các bước cài đặt

  -        Cài đặt Window Installer 3.1

  -        Cài đặt .NET Framework 2.0

  -        Cài đặt MS-SQL Server

  -        Cài đặt cơ sở dữ liệu PEMIS

  II.1. Cài đặt Window Installer 3.1

  Chạy file “WindowsInstaller3.1.exe”, chương trình bắt đầu được cài đặt vào hệ thống

  Nhấn NEXT để tiếp tục quá trình cài đặt

   

  Chọn “I Agree”

   

  Quá trình cài đặt thành công, bạn chọn khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt

  II.2. Cài đặt .NET Framework 2.0

  Chạy file “dotnetfx.exe”, màn hình cài đặt hiện ra

  Chọn next để bắt đầu cài đặt

   

  Chọn “I accept the terms of the License Agreement”

  Sau đó chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

   

  II.3. Cài đặt MS-SQL 2005 Express

  Mở thư mục: trong CD chứa chương trình cài đặt

  H:K1

   


  Chạy file SQLEXPR.exe để bắt đầu cài đặt

  Đánh dấu chọn vào mục “I accept the

   licensing terms and conditions”

   Chọn mục SQLEXPRESS_ADV.EXE

  hình H: K1 bên trái  màu xanh

  (đã được chọn)

  Chọn Install để bắt đầu cài

   

  Chọn Next

   

  Chọn Next

   

  Nhập thông tin vào các ô:

  + Name: Nhập tên của người dùng(Không dấu, Không có khoảng trống)

  + Ô Company Không nhập cũng được

  Chọn Next

   

  - Bấm chuột vào mũi tên bên cạnh chữ Management Studio Express,

  - Chọn Will be installed on local driver ở menu mới xuất hiện

  - Chọn Next để tiếp tục

   

  - Chọn các mục từ Client Components đến Management Studio Express Không còn dấu nhân mầu đỏ

  Khuyến cáo: Nếu bước này không thực hiện đúng các thao tác,  việc cài đặt sẽ  không thành công. Khi cài đặt không thành công buộc phải gỡ SQL 2005 ra. Thời gian gỡ ra rất lâu có thể cả buổi, nhưng chưa chắc đã cài được. Khi đó phải dùng phần mềm CCleaner để gỡ.

   
     

  - Kết quả thực hiện bước này phải đạt được như hình bên:

  - Tiếp tục nhấn Next:

   

  - Chọn nút bên dưới:

   Mixed Mode..(Windows…)

  xuất hiện như hình bên dưới

   

  Tại ô:

  - Enter password: Nhập vào chuối ký tự: abc@123

  - Confirm password: Cũng nhập vào chuối ký tự trên( abc@123)

  Sau đó nhấn Next: được hình bên dưới.

   

  Chọn Next để chuyển sang bước tiếp theo.

  Tại bước này ta chỉ việc nhấn Next. Chương trình đã mặc định chọn chức năng:

  Enable User Instances

   

  Chọn Next để chuyển sang bước tiếp theo.

  (Tại bước này, mặc định là không chọn 2 nút kiểm)

   

  Nhấn nút Install

  H:L2

  Sau khi chọn máy cài tự động theo các hình bên dưới

  H:L1

     
     
     

  Click Finish để kết thúc việc cài đặt:

  Sau khi cài đặt SQL 2005 thành công(Finish). Công việc tiếp buộc phải kiểm tra SQL2005 có hoạt động đúng yêu cầu không?

   

  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA SQL 2005

  Thao tác theo đường dẫn: 

   StarPrograms Microsoft SQL Server2005SQL Server Managements 2 hình dưới

   là đạt kết quả của việc cài đặt thành công. Nếu không có biểu tượng này

   cài đặt không thành công, ta phải cài đặt lại

     

  Tiếp tục nhấn vào hình

   ta thấy SQL2005 hoạt động như hình bên

  Kích vào nút:  ta có các hình bên dưới từ theo thứ tự từ trái qua phải.

  Thông thường thì kết quả không có thông báo như hình 2A bên phải, ta thấy ngay CSDL trong SQL2005.

  Nếu thấy lỗi báo như hình bên phải thì điều đó có thể xảy ra các trường hợp Sau:

  Trường hợp 1: Do không chỉ đúng tên dịch vụ(Server name);

  Trường hợp 2: Trên hệ điều hành đã cài chương trình nào đó đột hệ thống nên báo lỗi. Phần giải quyết trường hợp 2 sẽ được hướng dẫn ở phần sau. Các thao tác xử lý trường hợp 1 như sau:

  2A

     

  * Chọn mũ tên sổ xuống:

  <Browse for more>

   

  H: 2B

  H: 2c

  H: 2d

  H: 2e

  H: 2F

  Nếu được kết quả như hình (H: 2F) chúng ta

  đã cài đặt SQL2005 thành công.

  II.4. Cài đặt PEMIS và CSDL

  Các bước tiến hành: Mở Folder chứa bộ cài đặt trong đĩa CD như hình PE1 dưới

  Chọn biểu tượng:   tiến hành các bước theo các hình H: PE2 đến H: PE20

     
   

  H: PE2

  H: PE3

  H: PE4

  Chọn các mục như hình H: PE5

  Nhấn next được hình H: PE6

  H: PE6

  Nhấn next được hình H: PE7

  Server Name

  Tên máy phục vụ cơ sở dữ liệu. Ngầm định(default) là chính máy cài đặt hiện tại

  Database Name

  Tên cơ sở dữ liệu nếu muốn thay đổi.Ngầm định là PEMIS

  Database Path

  Đưa vào đường dẫn nơi cất giữ các file dữ liệu. Ngầm định: C:PEMIS

     

  H: PE7

  Chọn Install 

  H: PE8

  Đến phần này chờ đợi cho máy xây dựng CSDL

  H: PE9

  H: PE10

  Nhấn Next

  H: PE11

  Chọn Next (Lưu ý không thay đổi mặc định của chương trình cài đặt)

  H: PE12

  Nhấn Next để tiếp tục cài đặt

  H: PE13

  H: PE14

  Đến đây, nhấn Close để kết thúc cài đặt một ứng dụng EMIS. Sau khi nhấn Close Hội thoại cài đặt được thể hiện như tương tự các hình trên cho việc cài DataBase; Quản trị

  H: PE15

  Cài bộ Quản trị PEMIS

  H: PE16

     

  H: PE17

  H: PE18

   

  Khi có thông báo như hình H: PE19 nhấn OK kết thúc cài đặt PEMIS: EMIS; DataBase; QuanTriPemiss.

  Giao diện Desktop(màn hình xuất hiện các biểu tượng

  H: PE20

  KIỂM TRA KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

  Bước 1: Kích đúp vào biểu tượng có tên Quan Tri PEMIS như hình H: PE21

  H: PE21

  H: PE22

  Bước 2:

  Nhấn OK có hình H: PE23 chọn Kiểm tra kết nối

  H: PE23

  Nhập admin vào tên đăng nhập; Password là: 1234567

  H: PE24

  H: PE25

  H: PE26

   

  Giao diện chương trình EMIS

   
     

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Emis