trang Blog

HợpTham gia: 28/10/2010
 • Khung hoa dây không nền dùng trang trí!
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Khung hoa dây không nền dùng trang trí!

     
   
     

  001-6_500_01 

  003-4.4png_500 

  001-9_500_01 

  003-8_500 

   002-5_500

  002-6_500_02

  003-4_500

  002-2_500 

  001-7_500_01 

  003-1_500 

   003-2_500

  002-23_500

  003-6_500 

   

  001-3_500

  001-1_500

   002-1_500

  003-3_500_01

  Khung hoa dây không nền dùng trang trí!