trang Blog

HợpTham gia: 28/10/2010
 • Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters

  18.06.2011

  CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BẠN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 

   
   

  Star-Delta Starters (Y-Delta starting)

  C1Y : Là contactor nối sao.
  C1D : Là contactor nối tam giác.
  C1M : Là contactor đóng điện cho động cơ làm việc.
  T1 : Là cuộn dây rơle thời gian.
  T1 : Là tiếp điểm thường đóng của role thời gian dùng để khống chế thời gian động cơ chạy "sao".
  T1 : Là tiếp điểm thường mở của role thời gian dùng để đóng điện (có thời gian) cho động cơ làm việc ở chế độ nối tam giác.
  Tiếp điểm C1Y và C1D là dùng để khoá chéo bảo vệ tránh hai contactor C1Y và C1D đóng đồng thời.
  Mạch hoạt động theo tuần tự rất hiệu quả, đóng contactor C1Y --> contactor C1M ---> sau thời gian T cắt C1Y --> đóng C1D --> cắt Timer T1 --> Kết thúc quá trình khởi động.


  Khởi động sao tam giác là một trong các biện pháp khởi động của động cơ có công suất trung bình. Chỉ áp dụng được với động cơ hoạt động với sơ đồ tam giác. Khi khởi động, động cơ được nối sao, lúc này điện áp trên mỗi cuộn dây chỉ là U pha (220 V với lưới điện hạ áp của Việt nam). Sau một khoảng thời gian thì chuyển sang đấu tam giác, lúc này điện áp trên các cuộn dây là U dây. Bằng cách này giúp cho dòng khởi động nhỏ xuống. Về sơ đồ đấu dây bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, thiết bị sử dụng cũng đơn giản. Tuy nhiên đòi hỏi người vận hành phải được hướng dẫn cẩn thận.

  Đối với động cơ nhỏ tới 7.5KW thì khởi động trực tiếp (DOL: Direct On Line (method of starting an electric motor). Đối với động cơ từ 11KW tới 45KW thì khởi động sao tam giác (Y-D: Star-Delta).

  Bạn cần phải 3 contactor: 1 contactor đóng ngắt chính, 1 cái để nối sao và 1 cái để nối tam giác. Một Timer để chỉnh thời gian khởi động
  Mạch điện giữa 2 cái nối sao và tam giác phải khóa lẫn nhau. Những nhà chế tạo kỹ lưỡng còn có khóa cơ khí, để 2 contactor này không thể đóng đồng thời.
  Động cơ của bạn có 6 đầu dây tương ứng trên 3 cuộn AX,BY,CZ.
  Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm mạch trên:
  K2 : Là contactor nối sao.
  K3 : Là contactor nối tam giác.
  K1 : Là contactor đóng điện cho động cơ làm việc.
  T1 : Là cuộn dây rơle thời gian.
  T11 : Là tiếp điểm thường đóng của role thời gian dùng để khống chế thời gian động cơ chạy "sao".
  T12 : Là tiếp điểm thường mở của role thời gian dùng để đóng điện (có thời gian) cho động cơ làm việc ở chế độ nối tam giác.
  Tiếp điểm K32 và K22 là dùng để khoá chéo bảo vệ tránh hai contactor K2 và K3 đóng đồng thời.

  http://www.telemecanique.com/en/index.htm

   
  Sơ đồ khởi động sao tam giác - Star-Delta Starters