trang Blog

HOPTham gia: 28/09/2009
 • CHÈO ĐÒ CON CÒ
  Thể Thao
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CHÈO ĐÒ CON CÒ

  CHÈO ĐÒ CON CÒ

  CHÈO ĐÒ CON CÒ

  Con cò lặn lội bờ sông

  Cò ơi sao lại quên mẹ già

  Hỏi rằng ai đẻ cò ra

  Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi

  Nhớ khi đi ngược về xuôi

  Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò

  Những ngày mưa lũ gió to

  Công mẹ bắt tép nuôi cò cò quên

  Vợ con cò để hai bên

  Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi

  Cò ơi cò bạc như vôi

  Công cha sữ mẹn bằng đồi núi cao

  Cò ơi ò nghi thế nào

  Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu

  Nuôi cò cò lớn bằng đầu

  NHớ khi còn bé cỏn con

  Bây giờ cò lớn có còn nhớ không

  Vì đâu có cánh có lông

  Mà cò đã vôi quên công mẹ già

  Hỏi rằng ai đẻ cò ra

  Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi

   

  Phỏng theo ca dao cổ


  Mình thì ngu nhất làm thơ
  Lăng quăng mấy chữ cũng chẳng ra gì
  Ngồi nhớ đến thơ con cóc
  Viết ra mới thấy thơ này cóc hơn

   ST

  CHÈO ĐÒ CON CÒ