trang Blog

DIỆU ÂM NGUYÊN THANHTham gia: 11/02/2008
 • Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Biết Trước Ngày Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Biết Trước Ngày Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

  Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Biết Trước Ngày Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc