trang Blog

DIỆU ÂM NGUYÊN THANHTham gia: 11/02/2008
 • Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Biết Trước Ngày Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Biết Trước Ngày Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc