trang Blog

DIỆU ÂM NGUYÊN THANHTham gia: 11/02/2008
 • Sự Nhiệm Màu Của Phật Pháp Ở Chùa Ba Vàng
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sự Nhiệm Màu Của Phật Pháp Ở Chùa Ba Vàng

  Sự Nhiệm Màu Của Phật Pháp Ở Chùa Ba Vàng