Huawei cam đoan hoàn lại 100% số tiền mua điện thoại cho người dùng nếu dụng cụ không thể chạy các ứ… – Yume.vn

— Yume.vn —

Huawei cam đoan hoàn lại 100% số tiền mua điện thoại cho người dùng nếu dụng cụ không thể chạy các ứng dụng của Google và Facebook, áp dụng cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc.
https://bit.ly/2WQbCHd


Yume