Đăng nhập

hum naj la ngaj gj` va^y nhj?

Hum naj dang' ra la 1 ngaj ra^t' vuj cua? mjnh` nhu*ng ngu*o*c laj la 1 ngaj ra^t' pun do^j vo*j tuj . La` ngaj mjnh` ca^t' tje^ng' khox' trao` do*j` . 1 ngaj` ma` trog na(m chj? co' 1 la^n de^n' vo*j tuj . Nho*' nhu*ng~ na(m tru*o*c tuj dc ra^t' nhju woa` cua? pan mjnh` nhu*ng laj hok coa' woa` cua? ngu*o*j` mjnh` thu*o*ng ju . mjnh` cung ra^t' pun nhu*ng faj? co^' ga(ng mjm cu*o*j vo*j pan pe` . Nhu*ng kon` na(m naj thj cha(ng? 1 aj nho*' de^n ngaj sjnh nha^t cua? mjnh` . Va` cung~ cha(ng? coa' 1 mon' woa hay la 1 lo*j chuc' cua? aj doa' . Nhu*ng cho du` coa' lo*j chuc' cua? 1 aj doa' thj` mjnh` cung~ ra^t' pun` . Vj lo*j chuc' doa' hok faj? la cua? ngu*o*j` mjnh` ju thu*o*ng . Trong 2 na(m tro*? laj da^y mjnh` chu*a la^n` nao` dc cu*o*j` 1 nu cu*o*j vuj ve? . nhu*ng~ nu cu*o*j cua? mjnh trog 2 na(m toan la` nu cu*o*j` ya~ tao muh` thoaj . Po*j? vj` 2 na(m tro*? laj da^y la` mjnh pjk ju . Mjnh` u*o*c' gj` dc 1 lo*j chuc' cua? ngu*o*j` mjnh` thu*o*g ju thj` mjnh da~ vuj lam' goj` . Taj sao va^y....................  . cho du` la 1 lo*j chuc' cua? pan pe cung~ hok coa' . Tu*` 1 ngaj` ra^t' la vuj thj` bje^n thanh` 1 ngaj` pun o*j la` pun` . U*o*c gj luc' mjnh` pun coa' ngu*o*j mjnh ju pe^n canh thj` hay pjk pao . Papa va` mama va` ca? anh chj cua? mjnh` cung~ hok nho*' de^n ngaj` sjnh nha^t cua? mjnh goj` . gjo* pan pe` va ca? ngu*o*j` mjnh ju cua? we^n nun . ta^t' ca? cha(ng anh nho*' de^n ngaj` naj` cua? mjnh` ca? . Chan(g le~ mjnh` pun va` co^ do*n tha^t sao ........... Va^y mjnh ca^n ngaj sjnh nha^t lam gj . tha` hok co kon ho*n la coa' ma cha(ng aj pjk . mjnh` chj? ghj do^j lo*j ta^m su* the^' naj thuj . paj paj  

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
ngocloan25251325
lay cai tem happy birday. chuc sn nh0x cua chi luon vui ve hanh fuc yeu doi tu tin va dac biet le luon luon tre dep va de thuong nhe.
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 9 Năm trước