trang Blog

hungnt70Tham gia: 17/06/2009
 • Tranh giải phẫu sinh lý mũi xoang
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tranh giải phẫu sinh lý mũi xoang

  Câu hỏi thi bài giải phẫu xoang:

  1. Kể tên 3 cấu trúc giải phẫu của khe giữa.

  2. Kể tên 3 vị trí bám của đầu trên mỏm móc.

  3. Kể tên các xoang dẫn lưu qua khe giữa

  4. Kể tên các xoang dẫn lưu qua ngách sàng bướm

  5. Concha bullosa là tên gọi của loại dị hình giải phẫu nào của mũi?

  Tranh giải phẫu xoang ở đây http://picasaweb.google.com/hungnt70/Tranhgiaiphaumuixoang#

  Tranh giải phẫu sinh lý mũi xoang