trang Blog

Thanh NhãTham gia: 14/01/2013
 • ĐIỀU ẤY ( Lưu Tuyết Ba)
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ĐIỀU ẤY ( Lưu Tuyết Ba)

   

  Riêng điều ấy không bao giờ anh biết

  Có một lần em lỡ hẹn với anh

  Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh

  Em đến gần cánh cửa xanh vẫn mở

  Bên bậc cửa có đôi guốc đỏ

  Đôi chân em sao khó bước qua

  Chỉ một bước thôi là hết cách xa

  Em gần lắm.... bên kia đôi guốc

  Chẵng hiểu vì sao chân em lùi bước

  Chiều đang xanh bên     cánh cửa xanh
  Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh

  Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới

  Tác giả : Phi Tuyết Ba