Đăng nhập

Hướng dẫn nhảy C-Walk đúng cách

C-walk chỉ dùng sức mạnh của nửa dưới, đơn giản nhất là nếu bạn dùng mũi chân bên trái thì gót chân bên phải phải chạm đất và ngược lại… đó là cách hiểu nom na

C-walk là sự kết hợp của gót chân và mũi chân (cũng phải kể đến sức mạnh của hông và gối) nói chung. Khác với Break, C-walk chỉ dùng sức mạnh của nửa dưới, đơn giản nhất là nếu bạn dùng mũi chân bên trái thì gót chân bên phải phải chạm đất và ngược lại…

Hiểu nôm na là thế, còn THe V, Step back, V-variation… nói chung là kiểu nhảy cool.

Nhạc của C-walk thường là Beatz music, ví dụ như của Snoop, The games...

Video content...

 

Video này giới thiệu những động tác cơ bản nhất của C-Walk, chúc các bạn thành công nhé!

Video content...

 

Hướng dẫn nhảy C-Walk đúng cách

Hướng dẫn nhảy C-Walk đúng cách

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận