trang Blog

1688Tham gia: 02/02/2013
 • bộ luật lao động 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  bộ luật lao động 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành

  bộ luật lao động 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành ,bộ luật lao động áp dụng 2013

  liên hệ:0973680505

  Giao hàng trên toàn quốc 

  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013

  văn bản hướng dẫn thi hành

  ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012

   Ngôn ngữ TIẾNG VIỆT

  Sách bao gồm một số ý chính sau:

  PHẦN I: Bộ luật lao động được quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012

   Ngôn ngữ TIẾNG VIỆT

  PHẦN II: Hướng dẫn mới nhất thực hiện chế độ lương, trợ cấp 2012

  PHẦN III: Văn bản hướng dẫn bộ luật lao động

  PHẦN IV: Hướng dẫn chế độ bảo hiểm

  PHẦN V:Tuyển dụng quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam

  PHẦN VI: Danh mục doanh nghiệp không được đình công

  PHẦN VII: Quy định mới nhất đối với lao động nữ

  PHẦN VIII: Công tác an toàn lao động

  Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22-5-2012 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 Quy định về vị trí việc làm

  Nghị định 29/2012/nđ-cp ngày 12-4-2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27-4-2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ

  THÔNG TƯ SỐ 74/2012/TT-BTC ngày 14-5-2012 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

   Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-04-2012  Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng

  Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung

  Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16-5-2102 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung

  Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16-5-2012 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 - 5 - 2012

     Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

   Liên hệ:0973680505

  Emal:sachhanoi01@yahoo.com

  Giao hàng trên toàn quốc

  http://chinhsachtienluong.net/

  bộ luất lao đông 2012 ap dụng 2013
  bộ luất lao đông 2012 ap dụng 2013
  350,000 VNĐ
     
  bộ luật lao động 2012 -2013
  bộ luật lao động 2012 -2013
  350,000 VNĐ
     
  Luật lao động 2013 , bộ luật lao động mới nhất
  Luật lao động 2013 , bộ luật lao động mới nhất
  325,000 VNĐ
     
  LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI 2012, LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT HIỆN NAY 2012
  LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI 2012, LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT HIỆN NAY 2012
  0 VNĐ
     
  Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẩn thi hành ban hành
  Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẩn thi hành ban hành
  325,000 VNĐ
     
  bộ luật lao động 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành