i zờ mờ lờ

Ngày mai đi khai giảng
Ngày kia bắt đầu cày như chó ở cái lớp nóng như lửa
Hôm qua ra Đồ Sơn
Thấy nhớ 2 bác bên Đức kinh khủng
Hôm nay thì ngồi đập piano
Bài " Bão tố " được cất lên nghe rất hoành tá tràng

Mùa xuân hoa nở, chim ca hót mừng
Mùa hạ hoa thơm, nắng vàng choé
Mùa thu lá vàng, chim chóc bay bay
Mùa đông mặc măng tô đi trên đường giống gái digan, nghĩ đã thấy thích


Nhớ mùa đông quá...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận