trang Blog

iceofthesunTham gia: 25/02/2009
 • Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa - TT.Thích Chân Quang dịch
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa - TT.Thích Chân Quang dịch

  Mình chuyển thành văn bản từ file audio (có thể nghe trực tiếp tại đây, hoặc download về tại đây ), các bạn có thể xác thực lại tính chính xác đoạn văn bản sau bằng cách nghe từ phút 28 của link trên. Ngoài ra nếu bạn muốn nghe lại toàn bộ 10 bài thuyết giảng về Bát Nhã Tâm Kinh từ Thượng tọa bạn có thể vào đây để nghe lại trọn bộ.

  Bát Nhã Tâm Kinh từ đầu cho đến cuối ý nghĩa như thế này:

  Sau khi một người nào đó thực hành xong hết Bát Chánh Đạo - tức là nhập được Chánh định thẳm sâu thì đạt được bốn điều thế này:

  1-Tự tại với chính mình, tự tại với thế giới. Sau khi đã tự tại với chính mình, với thế giới rồi thì thêm một bước nữa là:

  2-Dấn thân độ chúng sinh một cách khéo léo, uyển chuyển không có cứng nhắc

  3-Thành tựu được siêu công đức - tức là thành tựu được luôn Phật quả

  4-Vị này trở thành nguồn công đức vô tận cho chúng sinh nương tựa.

  Để trả lời câu hỏi: Ý nghĩa Bát Nhã là gì? Chúng ta trả lời theo bốn bước trên là đúng...

  Thứ nhất là phải xong Bát Chánh Đạo tức là phải nhập được Chánh định cái đã, sau đó mới là bốn giai đoạn của Bát Nhã đi theo là: Tự tại với chính mình, tự tại với thế giới. Thứ hai là dấn thân độ chúng sinh một cách linh động khéo léo, uyển chuyển không cứng nhắc. Thứ ba thành tựu siêu công đức. Và thứ tư là để tại công đức vô tận cho tất cả chúng sinh nương tựa. Vì vậy bài kinh Bát Nhã tuy nói cái gì cũng không nhưng ý nghĩa bên trong là cái gì cũng có. Do đó chúng tôi có viết lại ý của bài kinh Bát Nhã này...Thay vì dịch theo từng chữ để rồi thấy cái gì cũng không chúng tôi đã mạnh dạn viết lại bài kinh Bát Nhã này để xuyên thủng qua những chữ Không đó, chúng ta thấy cái ẩn ý giấu bên trong là những điều cực kỳ tốt đẹp. Xin đọc bài chúng tôi viết:

  Khi Bồ tát quán tự tại thành tựu được Chánh Định thẳm sâu, phát sinh trí tuệ Bát Nhã vi diệu liền thấy thân tâm năm uẩn này trống rỗng, không quan trọng và ngay đó không khổ đau nào tồn tại.

  Này Xá Lợi Phất, Bồ tát thành tựu được Chánh Định vĩ đại, an lành nên không còn chấp vào sắc thân, tự tại đối với sắc thân, không còn bị chi phối bởi cảm giác, tự tại đối với cảm giác, không còn vướng mắc vào tâm tưởng, tự tại đối với tâm tưởng, không còn lệ thuộc vào tâm năng, tự tại đối với tâm năng, không còn bị giới hạn bởi cái biết, tự tại đối với cái biết.

  Này Xá Lợi Phất, với sự tự tại an lành như thế, Bồ tát đi vào sinh tử mang hạnh nguyện hóa độ chúng sinh. Khi ở trong sinh tử Bồ tát không bị dính mắc bởi bất cứ điều gì, không cần bất cứ điều gì, không xao động theo bất cứ sự biến dịch nào của cuộc đời. Bồ tát đến với chúng sinh bằng tâm từ bi vô hạn, không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ dở người hay, thậm chí thương yêu cả kẻ xấu ác để tìm cách hóa độ.

  Bồ tát sẽ phải chấp nhận mọi điều tôn vinh hay nhục mạ, vinh quang hay cay đắng một cách bình thản. Dũng lực của Bồ tát là vô biên. Bồ tát sẽ tùy theo tâm tình, ngôn ngữ, sở thích của chúng sinh mà tìm cách hóa độ chứ không chấp cứng vào văn tự kinh điển. Vì cả cuộc sống của Bồ tát là cả một bài kinh thiêng liêng bất tận. Những việc làm của Bồ tát là những tấm gương sáng ngời. Ngay cả một cái nhìn hay sự im lặng của Bồ tát cũng như sấm sét có thể làm thay đổi tâm hồn người đối diện.

  Tâm của Bồ tát chính là vô lượng đạo lý. Lời nói của Bồ tát chính là vô lượng kinh điển, nghe không giống như kinh điển cổ thư, nhưng không hề sai khác với ý của Phật.

  Bồ tát thực hành Bát Nhã là như thế nên thành tựu vô lượng công đức. Những công đức này khiến cho Bồ tát trở nên một vị Thánh đầy uy lực, không một chướng ngại nào, khổ nạn nào có thể xâm phạm được nữa. Bồ tát đạt được bình an vô hạn cả nội tâm và ngoại cảnh.

  Chư Phật từ xưa đến nay hay sau này đều thực hành Bát Nhã như thế, thành tựu Chánh định như thế có được tự tại như thế, giáo hóa chúng sinh như thế để đắc thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thần lực phi thường của Phật và các vị Đại Bồ Tát có thể cứu giúp chúng sinh qua khổ nạn cấp thời để chúng sinh có cơ hội tu tập và gây tạo phước lành đền bù ác nghiệp của quá khứ.

  Phải biết Bát Nhã là bến bờ hiền lành, an ổn, là thuyền to lớn giữa biển sóng lao xao, là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen mờ mịt, là điều cao thượng vượt trên mọi điều cao thượng trên đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa - TT.Thích Chân Quang dịch