trang Blog

iceofthesunTham gia: 25/02/2009
 • Nghi thức cúng thí thực - Chùa Phật Quang - Thầy Chân Quang biên soạn
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nghi thức cúng thí thực - Chùa Phật Quang - Thầy Chân Quang biên soạn

  Được copy từ đây

  NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC
  Vào chánh điện (hay bàn thờ Phật) lễ Phật, chú nguyện rồi ra bàn cúng để cúng thí.
  Sắp các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương rồi đứng chắp tay tụng:
  Nam Mô mười phương Phật
  Nam Mô mười phương Pháp
  Nam Mô mười phương Tăng
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Xin từ bi gia hộ
  Cho hương linh quanh đây
  Về nghe kinh thọ thực
  Rồi Quy Y siêu thoát.
  Nguyện những thức ăn này
  Đầy khắp cả hư không
  Khiến vô số hữu tình
  Được ấm no đầy đủ
  Nguyện những thức ăn này
  Rất thơm lành ngon ngọt
  Khiến cho các hương linh
  Được an vui sung sướng
  Nguyện cho các hương linh
  Khi hưởng thức ăn này
  Được thấm nhuần Phật ân
  Hướng tâm về Phật pháp.
  Nguyện cho các hương linh
  Biết tôn kính Phật đà
  Chư Bồ Tát từ bi
  Chư Thánh Tăng giác ngộ.
  Nguyện cho các hương linh
  Biết thương yêu muôn loài
  Thường giúp đỡ mọi người
  Được an vui tốt đẹp
  Hương linh sống hiền lành
  Không gây tổn hại ai
  Không gây nên sợ hãi
  Hoặc những điều tai họa
  Từ bỏ tâm hẹp hòi
  Những ganh ghét hơn thua
  Những ác độc hận thù
  Nhỏ nhoi và ích kỷ.
  Biết sống đời thanh bai
  Không chìm đắm vào trong
  Những lạc thú tầm thường
  Rượu chè và tính dục
  Hương linh không tham lam
  Không muốn nhiều cho mình
  Biết nghĩ đến chúng sinh
  Để nhường cơm sẻ áo
  Hương linh không nóng giận
  Biết điềm tĩnh an hòa
  Dù gặp cảnh khó khăn
  Vẫn an nhiên tự tại
  Hương linh không tự cao
  Nghĩ mình là thấp hèn
  Nên tôn trọng mọi người
  Và gắng công tu tập
  Xin chư Phật xót thương
  Khiến các hương linh này
  Thoát được nghiệp oan khiên
  Sinh về nơi cõi Phật
  Hương linh sẽ phát tâm
  Đến vô thượng Bồ Đề
  Nguyện độ khắp chúng sinh
  Cùng lên ngôi chánh giác.
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(21 lần)
  (Những lễ lớn tụng thêm bài Sám Cầu Siêu)

  Nghi thức cúng thí thực - Chùa Phật Quang - Thầy Chân Quang biên soạn