trang Blog

KhoaTham gia: 14/07/2011
 • Bài giảng hệ thống thông tin kế toán
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài giảng hệ thống thông tin kế toán

  Download here : http://thuviencongdong.com/tl-ke-toan-kiem-toan/40670-bai-giang-he-thong-thong-tin-ke-toan.html

  Bài giảng: (Số traBài giảng: (Số trang : 151)

  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG 
  THÔNG TIN KẾ TOÁN
  (Số tiết: 06)
  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
  - Phân biệt được một số thuật ngữ như hệ thống, hệ thống thông tin, và hệ thống thông tin kế toán, biết được công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thông tin kế toán
  - Hiểu được việc lập báo cáo tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ thông tin.
  - Nhận thức được việc ứng dụng công nghệ thông tin cho phép các kế toán viên quản trị việc đào tạo và thiết kế được hệ thống quản trị chi phí mới và cách đo lường mức độ hoàn thành như thế nào.
  - Biết được tại sao các kiểm toán viên cung cấp dịch vụ bảo đảm
  - Nhận thức được những điểm mới trong một hệ thống thông tin kế toán và làm quen với những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực mới này.
  1.1. Hệ thống thông tin kế toán là gì?
  1.1.1. Lý thuyết về hệ thống
  Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu”. 
  Ví dụ: - Hệ thống khuyếch đại âm thanh: Loa, bộ khuyếch đại, micro… nhận đầu vào là âm thanh nhỏ và mục tiêu của hệ thống là làm khuyếch đại âm đó ở đầu ra.
  - Hệ thống giao thông: Đường, cầu, cảng, xe, tầu… mục tiêu của hệ thống là vận chuyển con người hàng hóa… từ nơi này đến nơi khác
  Một hệ thống bất kỳ có ba đặc điểm sau:
  - Có các thành phần bộ phận (hoặc những điểm hữu hình).
  - Tiến trình xử lý (hay phương pháp) để phối hợp các thành phần theo cách đã quy định.
  - Mục tiêu hoặc đối tượng của hệ thống.
  Lý thuyết hệ thống có đưa ra những khái niệm liên quan như sau:
  + Hệ thống con và hệ thống cha
  Từ định nghĩa trên cho ta thấy hệ thống sẽ tồn tại ở nhiều cấp bậc khác nhau. Các thành phần của nó cũng có thể là hệ thống với các đặc điểm khác nhau. Các thành phần của nó cũng có thể là hệ thống với các đặc điểm của một hệ thống phải có. Các hệ thống cấp thấp hơn trong một hệ thống là những hệ thống con, nó cũng có tiền trình phối hợp các thành phần bộ phận để đạt được mục tiêu của nó. Khái niệm hệ thống con, hệ thống cha phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cá nhân khi tiếp cận hệ thống đó.
  - Ví dụ: - Hệ thống giao thông có các hệ thống con là hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường thủy…
  +Đương biên và nơi giao tiếp
  *Đường biên: nhằm phân cách hệ thống này với hệ thống khác. Trong hệ thống con, đường biên giúp nhận dạng các thành phần của hệ thống. Xác định đường biên của hệ thống phụ thuộc vào đặc điểm và vị trí của hệ thống trong tổ chức.
  *Nơi giao tiếp: là nơi gặp nhau giữa các đường biên của hệ thống con. Nơi giao tiếp nối kết các hệ thống con hoặc các thành phần bộ phận.
  +Phân loại hệ thống: hệ thống có nhiều dạng khác nhau nhưng có thể được phân loại thành bốn dạng cơ bản sau:
  * Hệ thống đóng: là hệ thống cô lập với môi trường. Nó không có nơi giao tiếp với bên ngoài, không tác động khỏi đường biên và các tiến trình xử lý sẽ không bị môi trường tác động. Khái niệm hệ thống đóng chỉ mang tính chất lý luận bởi thực tế các hệ thống đều tác động qua lại với môi trường theo nhiều cách khác nhau.
  *Hệ thống đóng có quan hệ: là hệ thống có sự tác với môi trường, có nơi giao tiếp với bên ngoài và có sự kiểm soát ảnh hưởng của môi trường lên tiến trình. Quan hệ ở đây được thể hiện qua các nhập liệu và kết xuất.
  * Hệ thống mở: là hệ thống không kiểm soát sự tác động qua lại của nó với môi trường. Ngoài việc thể hiện quan hệ qua quá trình nhập liệu và kết xuất, hệ thống thường bị nhiều loạn hoặc không kiểm soát được, ảnh hưởng đến quá trình xử lý của nó. Hệ thống được thiết kế tốt sẽ hạn chế các tác động của sự nhiễu loạn.
  - Hệ thống kiểm soát phản hồi: là hệ thống các nhập liệu có thể là các kết xuất của nó.

  Trên cơ sở bốn kiểu hệ thống cơ bản, người ta có thể liên hệ nhiều hệ thống với nhau. Ví dụ hệ thống đóng có quan hệ có thể có các thành phần là hệ thống đóng có quan hệ, hệ thống mở và hệ thống kiểm soát phản hồi.ng : 151)
   

  Download here : http://thuviencongdong.com/tl-ke-toan-kiem-toan/40670-bai-giang-he-thong-thong-tin-ke-toan.html

   
  Bài giảng hệ thống thông tin kế toán