trang Blog

KhoaTham gia: 14/07/2011
 • Động cơ điện một chiều kích từ song song Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Động cơ điện một chiều kích từ song song Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3

  Download : http://thuvien24.com/dong-co-dien-mot-chieu-kich-tu-song-song--dong-co-dien-khong-dong-bo-xoay-chieu-3-90937.html

  Nhiệm vụ đồ án môn học
  Nhận xét của Giáo Viên hướng dẫn 
  Nhận xét của Giáo Viên phản biện 
  Lời cảm ơn
  Lời mở đầu
  Phần A: Truyền động dùng động cơ điện DC kích từ song song 
  Chương 1: Sơ lược về đặc tính của động cơ DC 
  Chương 2: Tính toán cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng động cơ DC 
  Phần B : truyền động dùng động cơ điện AC ba pha rotor dây quấn 
  Chương 3: Sơ lược về đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ a6
  Chương 4: Tính toán cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng động cơ không đồng 
  bộ ba phaNHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN MÔN 
  HỌC
  Hãy tính toán và thiết kế tryền động điện cho một cơ cấu nâng hạ 
  cầu trục dùng động cơ lần lượt là:
  ü Động cơ điện một chiều kích từ song song 
  ü Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha rotor dây quấn
  Yêu cầu tính toán và thiết kế như sau:
  v Động cơ mở máy qua 3 cấp điện trở phụ,hãy tính toán điện trở 
  phụ mở máy biết rằng động cơ kéo tải định mức
  v Tính toán điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để nâng tải 
  lên với tốc độ lần lượt là:
  ·½ tốc độ định mức
  ·¼ tốc độ định mức
  v Tính toán các điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để hạ tải 
  với tốc đo lần lượt là: ¼ tốc độ định mức, ½ tốc độ định mức,2 
  lần tốc độ định mức biết rằng moment khi hạ tải là 0.8 lần Mđm
  v Thiết kế sơ đồ nguyên lý điều khiển động cơ khi mở máy nâng và 
  hạ tải .Biết rằng động cơ xoay chiều 3 pha có dây quấn stator và 
  rotor đều được đấu tam gic/sao và sức từ động bên stator lớn hơn 
  rotor 20%
  Các thông số đã cho :
  · Đối với động cơ điện một chiều kích từ song song thì:Pđm=95(kw); 
  Uđm=220(v); Iđm=470(A); I
  ktđm=4.25(A); nđm=500(rpm)
  · Đối với động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha rotor dây quấn 
  thì : Pđm=45(Kw); U1đm=500(V); 2p=8; N1
  =37(vòng); 
  N2
  =27(vòng); kdq1=0.965; kdq2=0.965; m1
  =m2
  =3; R1
  =0.129(W); 
  R2
  =0.0283(W); X1
  =0.485(W); X2
  =0.0912(W); DPck = 0.0151P(kw); 
  DPFe=1275(W); I0
  =23.35(A); h = 0.895 ; cosj = 0.865
  · Dây quấn rotor và stator được đấu sao/ tam giác
  · Sức từ động trên rotor > Sức từ động trên stator 15%
  · Động cơ làm việc ở tần số 50Hz
  Lời mở đầu
  Với tốc độ phát triển kinh tế ngày một tăng trưởng mạnh, 
  khối lượng hàng hoá được vận chuyển và sản xuất ngày một 
  tăng nhanh. Vì vậy, việc xuất hiện những cầu trục nâng dở hàng 
  hoá ở những bến cảng, sân bay cho tới những xí nghiệp nhà máy 
  là nhu cầu thiết yếu vì nó mang lại năng suất lao động rất cao. 
  Xuất phát từ ý nghĩa này, chúng em chọn đề tài “ Tính toán cơ 
  cấu nâng hạ cầu trục” làm đề tài cho đồ án môn học Truyền 
  động điện.
  Nội dung của đồ án bao gồm cả phần tóm tắt lý thuyết và 
  tính toán số liệu và được chia làm bốn chương chính :
  Chương 1: Sơ lược về đặc tính cơ của động cơ một chiều.
  Chương 2: Tính toán cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng động 
  cơ một chiều.
  Chương 3: Đặc tính cơ của động cơ xoay chiều không 
  đồng bộ 3 pha.
  Chương 4: Tính toán cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng động 
  cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha.
  Trong suốt quá trình biên soạn đồ án này, nhóm thực hiện 
  đồ án cố gắng ứng dụng một phần nhỏ những phần mềm tin học 
  để minh hoạ cho đồ án thêm trực quan. Đặc biệt trong chương 3, 
  nhóm biên soạn đã sử dụng những phần mềm mô phỏng và tính 
  toán hiện đại để vẽ được những đồ thị đặc tính của động cơ một 
  cách chính xác. 
  Động cơ điện một chiều kích từ song song Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3