trang Blog

tammieuTham gia: 06/07/2010
 • hướng dẫn làm wap trên xtgem.com
  Thế Giới Số
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  hướng dẫn làm wap trên xtgem.com

  <_text_>Huong dan lam Wap Xtgem tren dien thoai:
  Cac ban vao www.xtgem.com De dang ky
  Cac ban se thay cac dong
  Dong thu nhat la dang ky (dang ky trang wap cua ban )
  Dong thu hai la dang nhap ( ban dang ky roi thi sau nay vao dang nhap nhe )
  Dong thu ba la dieu khoan dich vu
  Bat dau dang ky (register) nhe
  *dong dau tien la dang ky ten wap ma ban se dung sau nay (username) vi du Giangphi71
  Dong thu hai la dang ky ten duoi mien wap cua ban ( domain ) vi du nhu xtgem.com,mw.lt,wapsite.me.jw.lt v...v
  *dong thu ba la mat khau(password) co the dung so hoac chu
  *dong thu tu la nhap lai mat khau (repeat password)
  *dong thu nam la nhap chu trong hinh (enter text on image) cac ban nhap chu dung viet chu in hoa .vi du ADMJG thi cung phai nhapla ADMJG
  Dong cuoi cung la ok dang ky
  Khi dang ky thanh cong xong ban se thay xuot hien nhung dong chu sau
  *dong thu nhat la create do la trang chinh cua wap ban
  *dong thu hai la File brower day la bo tao lap trang wap cua ban
  *dong thu ba la gjao dien .ban co the chon va thay doi gjao djen cho trang wap cua ban
  *dong thu tu la kiem tien. Ban co the dat duong linh quang cao de kiem tien
  *dong thu nam la thong ke xem la hang gjo hang ngay hoac tong trang wap ban co bao nhieu nguoi truy cap
  *dong thu sau la thiet lap
  *dong thu bay la lien lac voi nha cung cap dich vu
  -dong thu tam la mo ta trang wap ban ra trang google de quang cao wap ban
  dong thu chin la tu dong dang nhap .ban se link duong ho da cho ve may ban de ko can danh dia chi ma vao thang luon
  Xong phan dang ky sang phan hai bat dau tao dung trang wap .Buoc nay rat quan trong trong wap cua ban .ban phai tao nhung gi banmuon de dua vao wap ban phai nam ro cac ky tu va tung buoc
  Ban vao dong thu nhat la create trang chinh cua ban ban se thay la
  E+- <center>
  trong do E la chinh sua noi dung ban dua vao
  + la dua noi dung ban tao lap
  - la xoa noi dung ban dua vao
  <center> la canh le o giua
  Dong o phan sau la
  preview do la xem thu trang wap ban
  stylesheet do la phan tao lop
  options do la chinh sua trang wap ban trong do dong thu nha la thay ten thuong la co chu hello ban co the thay ten khac ma minh muon. Dong thu hai chon ma xml va xhtml . XMl La trang danh cho may dien thoai doi thap cung vao duoc nhung no khong co mau con xHTML thj nguoc lai nhe
  Bat dau tao dung trang chu cua ban thi ban phai vao + de dua chuc nang
  Dong thu nhat la TEXT la viet noi dung ban can viet trong wAP cua ban
  dong thu hai la link do la duong lien ket rat quan trong minh se huong dan cu the o phan sau
  dong thu ba la hinh anh . Ban co the dua hinh anh vao wap cua ban
  Dong thu tu la new page
  dong thu nam la file
  dong thu sau la link hinh . Ban co the linh hinh anh nao do o bat ky o trang wap ban hoac wap khac
  Dong thu bay la dong moi co nghia la khi ban tao cai gj thi khj ket thuc ban phai chen dong moi de xuong dong
  dong thu tam la canh le ban co the dat canh le trai,phai.giua
  dong thu chin la cai code ban co the cai khung hinh tao mau tao chu di dong tao javaspist v.v
  dong thu muoi la chuc nang XT day la chuc nang tao ngay thang .gjo .so nguoi truy cap tao quang cao v.v
  Chuc ban thanh cong!

  <><>tm<><>
   

  hướng dẫn làm wap trên xtgem.com