trang Blog

issacnhutTham gia: 07/04/2009
 • ĐƠN XIN THỰC TẬP MẪU
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ĐƠN XIN THỰC TẬP MẪU

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN XIN THỰC TẬP

  Kính gửi:

  Tên tôi là:

  Sinh viên năm thứ 4 - chuyên ngành ........ - Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế

  Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên năm thứ 4 hoàn thành chương trình thực tập, kính đề nghị quý công ty tiếp nhận tôi thực tập tại công ty trong thời gian từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2008.

  Vị trí thực tập:

  Lý do chọn nơi thực tập

  Giáo viên hướng dẫn thực tập:

  Nếu được tiếp nhận chúng tôi hứa sẽ chấp hành các quy định của công ty và hoàn thành tốt các nội dung công việc.

  Xin trân trọng cảm ơn.

  Mọi phản hồi xin vui lòng liên hệ:

  Thành phố HCM, ngày ... tháng ... năm 2008

  Người làm đơn

  Trên đây chỉ là mẫu cơ bản, khi viết các bạn nhớ thêm vào những chi tiết lợi thế của mình: học bổng, giải thưởng...

  ĐƠN XIN THỰC TẬP MẪU