trang Blog

jackydinh911Tham gia: 06/01/2009
 • Mẫu dự trù kinh phí
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mẫu dự trù kinh phí

  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM      
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH      
  ĐỘI CỘNG TÁC VIÊN       
                                      
        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2008
  BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ 
  Cuộc thi "Tây Sơn thần tốc"
  STT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
  1 Mẫu đăng ký tờ 25 200 5.000  
  2 Chương trình tờ 100 200 20.000  
  3 Thẻ dự thi tờ 45 200 9.000 1 tờ A4 in 6 thẻ
  4 Cờ cái 05 5.000 25.000  
  5 Bong bóng bịch 01 30.000 30.000  
  6 Phấn hộp 04 2.000 8.000  
  7 Dây nilon cuộn 01 5.000 5.000  
  8 Bao bố cái 15 1000 15000  
  9 Sạp trúc cây 12 15.000 180.000  
  10 Giải thưởng phần 04   280.000  
  Giải nhất phần 01 100.000 100.000  
  Giải nhì phần 01 80.000 80.000  
  Giải khuyến khích phần 02 50.00 100.000  
  12 Chi phí phát sinh 10% 38.000  
  Tổng cộng:420.000
  Lệ phí dự thi Đội 20 20.000 400.000  
  Tổng chi:20.000
  Hai mươi ngàn đồng chẵn
  XÁC NHẬN CỦA BĐH ĐỘI CTV   TM.BAN TỔ CHỨC
      TRƯỞNG BAN
               
               
               
               
      Đinh Quốc Dũng
  XÁC NHẬN CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG      
               
  Mẫu dự trù kinh phí