trang Blog

Thích Hành ThiệnTham gia: 12/06/2009
 • Game VÕ lâm nè, chơi đi
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Game VÕ lâm nè, chơi đi

  Tags: | Edit Tags

  Tuesday May 6, 2008 - 01:18am (PDT) Edit | Delete