trang Blog

PancakeTham gia: 21/04/2011
 • PHỎNG VẤN CHÚ TIỂU THÍCH CHÂN TÂM
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  PHỎNG VẤN CHÚ TIỂU THÍCH CHÂN TÂM

  PHỎNG VẤN CHÚ TIỂU THÍCH CHÂN TÂM