trang Blog

jimmy_vnuTham gia: 17/04/2007
 • Bài hát: Quả gì
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài hát: Quả gì

  Quả gì mà chua chua thế
  xin thưa rằng quả khế.

  Ăn vào thì nó làm sao?
  Không sao, chua thì để nấu canh chua.


  Quả gì mà to to nhất?
  Xin thưa rằng quả đất.
  To bằng quả mít mật không?
  To hơn, to bằng quả núi Thái Sơn.


  Quả gì mặc bao nhiêu áo?
  Xin thưa rằng quả pháo?
  Ăn vào thì chắc là dai,
  không dai châm ngòi nổ điếc 2 tai.


  Quả gì mà da cưng cứng
  xin thưa rằng quả trứng.
  Ăn vào thì sẽ làm sao?
  Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao.


  Quả gì mà gai chi chít?
  Xin thưa rằng quả mít.
  Ăn vào thì chắc là đau?
  Không đau, thơm lừng cả đến hôm sau.

  Bài hát: Quả gì