trang Blog

jinae3108Tham gia: 02/04/2010
 • Bài thơ Ai dậy sớm
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài thơ Ai dậy sớm

  Ai dậy sớm
  Bước ra nhà
  Cau ra hoa
  Đang chờ đón


  Ai dậy sớm
  Đi ra đồng
  Có vầng đông
  Đang chờ đón


  Ai dậy sớm
  Chạy lên đồi
  Cả đất trời
  Đang chờ đón

  Bài thơ Ai dậy sớm