trang Blog

jinae3108Tham gia: 02/04/2010
  • Bài thơ Bé học toán
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Bài thơ Bé học toán

    1 cái kéo
    2 cái ca
    Thìa có 3
    Mũ 4 cái

    Bé lại đếm
    5 con chim
    Bé đếm tìm
    Con số 6

    7 dưa hấu
    8 ô tô
    Bé tập tô
    Tập viết số

    Có ai đố
    9 quả xoài
    Đếm không sai
    10 con vịt

    Thật là thích
    10 số thôi
    Mà đồ chơi
    Nhiều vô kể

    Nhiều hình vẽ
    Nhiều quả ngon
    Nhiều chuồn chuồn
    Nhiều con kiến

    Bé lại đếm
    Bé lại tô
    Mẹ không ngờ
    Con giỏi toán.