trang Blog

jinae3108Tham gia: 02/04/2010
 • Bài thơ Cây dây leo
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài thơ Cây dây leo

  Cây dây leo
  Bé tí teo
  Ở trong nhà
  Lại bò ra
  Ngoài cửa sổ


  Hỏi vì sao
  Cây trả lời
  Ra ngoài trời
  Cho dễ thở


  Hứng nắng gió
  Gội mưa rào
  Cây mới cao
  Hoa mới đẹp

  Bài thơ Cây dây leo