trang Blog

jinae3108Tham gia: 02/04/2010
 • Bài thơ Ong và Bướm
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài thơ Ong và Bướm

  Con bướm trắng
  Lượn cành hồng
  Gặp con ong
  Đang bay vội


  Bướm liền gọi
  Rủ đi chơi
  Ong trả lời
  Tôi còn bận


  Mẹ tôi dặn
  Việc chưa xong
  Đi chơi rong
  Mẹ không thích.

  Bài thơ Ong và Bướm