trang Blog

jinae3108Tham gia: 02/04/2010
  • Bài thơ Ong và Bướm
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Bài thơ Ong và Bướm

    Con bướm trắng
    Lượn cành hồng
    Gặp con ong
    Đang bay vội


    Bướm liền gọi
    Rủ đi chơi
    Ong trả lời
    Tôi còn bận


    Mẹ tôi dặn
    Việc chưa xong
    Đi chơi rong
    Mẹ không thích.

    Bài thơ Ong và Bướm