trang Blog

jinae3108Tham gia: 02/04/2010
 • Bài thơ Thăm nhà bà
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài thơ Thăm nhà bà

  Đến thăm bà
  Bà đi vắng
  Có đàn gà
  Ngoài sân nắng
  Cháu đứng ngắm
  Đàn gà con
  Rồi kêu lên
  Bập, bập, bập
  Chúng lật đật
  Chạy nhanh nhanh
  Xúm vòng quanh
  Kêu chiếp chiếp
  Gà mải miết
  Nhặt thóc vàng
  Cháu nhẹ nhàng
  Lùa vào mát

  Bài thơ Thăm nhà bà