trang Blog

chip nhỏ :X:X:*Tham gia: 15/05/2009
 • ĐỀ BÀI : Bàn về vấn đề tệ nạn xã hội
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ĐỀ BÀI : Bàn về vấn đề tệ nạn xã hội

  Hôm nay mình muốn nhờ mọi người tý việc đếy ợh
  vấn đề là làm hộ mình phát công dân
  Hôm nay mình muốn nhờ mọi người tý việc đếy ợh
  vấn đề là làm hộ mình phát công dân
  ĐỀ BÀI : Bàn về vấn đề tệ nạn xã hội
  1> Định nghĩa tệ nạn xã hội là gì .
  2> Theo bạn những nguyên nhân nào dẫn cong người sa vào tệ nạ xã hội ?
  Bạn có những biện pháp gì để giử mình không sa vào những tệ nạn xã hộivaf góp phần phòng chống tệ nạn xã hội
  3> Nêu tác hại của tệ nạn xã hội với cá nhân ( bản thân ý ợh )
  - với gia đình và với xã hội
  4> Theo em con đường nào nhắn nhất dẫn đên HIV/AIDS
  5> Phân biệt HIV/AIDS
  6> Theo bạn vỳ sao phải phòng , chống nhiễm AIDS ?
  7> bạn hiểu câu " Đừng chết vỳ thiếu hiểu biết về AIDS như thế nao "
  8> theo bạn những người đã từng cò tiền án tiền sự thỳ chúng ta phải đối xử với họ như thế nào cho ví dụ cụ thể .
  Theo bạn phải làm thế nào để đua họ lại xã hội
  *chú ý bài viết có ví dụ cụ thể như nhân chứng ) nhửng người đã từng dính vào tệ nạn mà đã làm lại sẽ càng được đánh giá cao

  trông cậy vào cả nhà đêy

  ĐỀ BÀI : Bàn về vấn đề tệ nạn xã hội